Month: September 2020

Transport Month Activation

Naz’izinto okumele uziqaphele. *Lethwese Ihlobo Liphumile ilanga Liphume lahloba kwanyakaza inyanga Kuzanamanzi Shintsha amasondo Shintsha Ama-wiper Shintsha amalambu Phatha ithoshi Phatha unxantathu Phatha isipanela samasondo nojeke Usayikhumbula i-Locknut Iyasebenza nje i gauge ka petrol/dizili? Hlela uhambo lwakho, hamba kusakhanya noma uluqale entathakusa Yazi kabanzi ngemoto ozohamba ngayo e.g deam/bright/aircon/mist. Akuphi amabhathini alezizinto? Bengisika elijikayo, ngiyabuya …

Transport Month Activation Read More »

Ithande Ingane Yakho.

Sekunomkhuba omubi owenziwa abanye abashayeli. *Kusuke sekumayelana nani uma umuntu eseshayela efunza ingane. *Isigameko lesi esibonakale senzeka e Richardsbay . *Ngiyafisa ukuthola ukuthi kusuke kuthini ekhanda laloyo mshayeli owenza lokho. *Okunye okuvame ukubonakala, ukubona umuntu eshayela egone ingane. *Wena owenza lokho ungazikhohlisi ucabange ukuthi ingane yakho uyayithanda. Engingakutshela khona ukuthi leyongane uyayizonda, ufakazi walokho ukuthatha …

Ithande Ingane Yakho. Read More »

Status Of Uqeku Bridge In Ndwedwe, Ward 16.

07 September 2020 TO ALL MEDIA: JOURNALISTS & EDITORS Ndwedwe Local Municipality would like to respond and clarify on the media reportsregarding an issue of a bridge, uQeku, in Ndwedwe ward 16. The chronological order ofthings with regards to this bridge is that Ndwedwe Local Municipality received a request fora proper bridge in 2016. That …

Status Of Uqeku Bridge In Ndwedwe, Ward 16. Read More »

CLARITY REGARDING LICENCE RENEWALS

It has come to the attention of the Department of Transport that there exists some uncertainty surrounding various licence renewals and expiry deadlines. According to the directions previously published by the Department of Transport the following deadlines were set out: • Motor vehicle licence discs, temporary permits and roadworthy certificates that expired during the period …

CLARITY REGARDING LICENCE RENEWALS Read More »

Scroll to Top