Ingozi yomgwaqo.

Okumele ukwazi ngengozi yemoto.

*Zehlukene kabili izingozi zomgwaqo

1.Ingozi lapho kulimele khona abantu

*Kuloluhlobo lwengozi awuyigudluzi imoto endaweni yengozi kodwa ulinda amaphoyisa nama Ambulance .

2.Ingozi lapho kungalimalanga muntu khona.

*Kuloluhlobo lwengozi…awulindi amaphoyisa ngaphambi kokugudluza izimoto.

Nakhu Okumele Ukwenze

*Gudluza imoto emgwaqeni

*Qopha imizizima(dweba i sketch)

*Indawo negama lomgwaqo lapho kwenzeke khona ingozi, eduze kwani

*Usuku /unyaka/isikhathi sengozi

*I-direction yezimoto

*Imininingwane yokulimala kwezimoto

*Thatha i-number plate

*Thatha izinombolo zomthelo nonyaka womthelo

*Umakhi wemoto nohlobo lwayo (make and type)

*Izincwadi zomshayeli (imininingwane yazo)

*Ikheli nezinombolo zocingo

*Bikela umshwayilense wakho, ungavumeli umuntu akuthintele umshwayilense wakho ngoba uzokugolima.

*Bikela amaphoyisa kungakapheli amahora angamashumi amabili nane(24Hours)

Uma wenzenjalo angeke uzisole

Angifinqe intamo njengofudu, ngibuyele egobolondweni njengomnenke!

8 thoughts on “Ingozi yomgwaqo.”

  1. Mzwandile Shezi

    Syabonga ngolwazi Mr Msweli umuntu ubebuye asabe ukususa imoto la ishayisa khona ngoba ubalekela ukucisha ubufakazi kodwa usuyicacise kwazwakala ukuthi ayisuswa makwenzenjani

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top