Isifonyo(Mask)

Imibuzo Engenampendulo *Ngempela nje yini ebukhuni ngokufaka isifonyo? *Kuba buhlungu kuphi uma ufake isifonyo? *Kukwenza ubengcono ngani ukungasifaki isifonyo? *Uzothola mklomelo muni ngokungasifaki isifonyo? *Kumayelana nani ukungalaleli umthetho oshayiwe? *Manje uma kukhulunywa ngalesisifo ubona ukuthi kuyadlalwa nje? *Uyakwazi ukubaluleka kwempilo? *Lenkani onayo wazalwa nayo noma uyithole ngendlela nje? *Ikhona bunsizwa nobuntombi lokhu okwenzayo kokungasifaki isifonyo? …

Isifonyo(Mask) Read More »