Gender-Based Violence in Public Transport

“Phepha Thembeka Uvikele Against Gender-Based Violence.”  Izingane, Abantu Besifazane namadoda abazizwe bephephile embonini yezokuthutha. Wonke umuntu osebenza embonini akaqinisekise ukuphepha kubasebenzisi bezithuthi zomphakathi. Ukuthi ugqoke ingubo engaphelele lokhu akungabi indaba esizolala sidle yona. Sonke thina esisembonini yezokuthutha asethembeke kubagibeli, njengoba senza nje uma siphathiswe izingane zabafana namantombazane, siyaqinisekisa ukuthi zifika emakhaya ziphephile. Kwala ngisho izihlobo …

Gender-Based Violence in Public Transport Read More »